Afspraken

Goede afspraken maken goede vrienden!

 • Inschrijven voor onze workshops kan via onze website , telefonisch of mondeling in de winkel.
 • De workshops worden buiten gegeven. Houd dus rekening met de weersomstandigheden en draag aangepaste kledij.
 • Wij werken met vuur, dus draag ook geen snel ontvlambare kledij.
 • De inschrijving is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.
 • Door uw inschrijving/ betaling verklaart u zich akkoord met onze afspraken.
 • Wij voorzien al het nodige om de workshops zo veilig mogelijk (“corona-proof”) te laten verlopen en hebben ons hiervoor grondig laten adviseren. Bij aanvang van elke workshop wordt gestart met een korte uiteenzetting van deze voorzorgen. We vragen dan ook dat alle deelnemers deze secuur opvolgen om het voor iedereen een aangename ervaring te maken. Mocht een verantwoordelijke merken dat dit niet door iedereen gerespecteerd wordt, zullen er maatregelen getroffen worden.
 • Elke workshop start met een propere werkbank, voldoende accessoires en benodigdheden. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het opruimen van zijn eigen werkplaats na afloop.
 • Bij elke sessie voorzien wij per deelnemer een aperitiefje en 4 gratis consumpties. Bijkomende consumpties kunnen uiteraard gekocht worden.
 • Overmatig alcoholgebruik is niet toegestaan om veiligheidsredenen.
 • Indien je de workshop niet kan bijwonen, kan je deze tot 10 dagen voor datum gratis omboeken naar een volgende sessie. Daarna zal een forfaitaire kost van 35 euro per persoon aangerekend worden. Het resterend bedrag zal in de vorm van een waardebon, voor een volgende workshop, omgezet worden.
 • Bij extreme weersomstandigheden of overmacht, kan BBQatelier de workshop annuleren. U krijgt dan de keuze om een latere sessie te volgen of een terugbetaling te vragen.
 • Ook indien het minimum aantal inschrijvingen per sessie niet voldoende is, kan deze onder dezelfde voorwaarden afgelast worden. Wij informeren jullie dan ten laatste 4 dagen op voorhand.
 • Elke deelname aan een workshop is op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico van de consument. BBQatelier is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van en aan de consument zelf.
 • BBQatelier is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen of voor schade ontstaan doordat ondernemer is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Voedselallergieën of dergelijke moeten bij inschrijving gemeld worden en herhaald worden aan de lesgever bij aanvang van de workshop.

Safety first!

Tijdens de workshops is het belangrijk om rekening te houden met corona. Wij hebben ons voldoende geïnformeerd en een aantal spelregels opgesteld, zodat het voor iedereen een veilige workshopbeleving zal worden.

 • Wij werken met eilandjes waardoor jullie maximaal gescheiden blijven. De persoon waarmee je het eiland deelt, moet voldoen aan de geldende maatregelen van de overheid.
 • Je werkplek is voorzien van een snijplank, messen en alle accessoires die je nodig hebt. Zo hoeft er onderling niets uitgewisseld te worden. Per werkplek is er water en desinfectiemiddel voorzien.
 • Het is verplicht een mondkapje te dragen en we vragen om regelmatig de handen te ontsmetten.
 • Beperk het rondlopen in de workshopruimte en respecteer de onderlinge afstand.
 • Bij klachten of vermoeden van corona blijf je thuis.
 • Mocht een verantwoordelijke merken dat dit niet door iedereen gerespecteerd wordt, zelfs niet na een vriendelijk verzoek, heeft de organisator de plicht de desbetreffende deelnemer te vragen de workshop te verlaten.