BBQAtelier - logo - slogan

Afspraken

Goede afspraken maken goede vrienden!

 • Inschrijven voor onze workshops kan via onze website , telefonisch of mondeling in de winkel.
 • De workshops worden buiten gegeven. Houd dus rekening met de weersomstandigheden en draag aangepaste kledij.
 • De inschrijving is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.
 • Onze winkel behoud het recht om zonder verdere uitleg een inschrijving te annuleren.
 • Door uw inschrijving/ betaling verklaart u zich akkoord met onze afspraken.
 • Wij voorzien al het nodige om de workshops zo veilig mogelijk te laten verlopen en hebben ons hiervoor grondig laten adviseren. Bij aanvang van elke workshop wordt gestart met een korte uiteenzetting van deze voorzorgen. We vragen dan ook dat alle deelnemers deze secuur opvolgen om het voor iedereen een aangename ervaring te maken. Mocht een verantwoordelijke merken dat dit niet door iedereen gerespecteerd wordt, zullen er maatregelen getroffen worden.
 • Elke workshop start met een propere werkbank, voldoende accessoires en benodigdheden. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het opruimen van zijn eigen werkplaats na afloop.
 • Bij elke sessie voorzien wij per deelnemer een aperitiefje en 4 gratis consumpties. Bijkomende consumpties kunnen uiteraard gekocht worden.
 • Overmatig alcoholgebruik is niet toegestaan om veiligheidsredenen.
 • Indien je de workshop niet kan bijwonen, kan je deze tot 14 dagen voor datum gratis omboeken naar een volgende sessie.

 • Wil je wijzigen tussen 14 en 7 dagen voor de datum van de workshop nog wijzigen dan rekenen wij een  kost van 35 euro per persoon. Het resterend bedrag zal in de vorm van een waardebon, voor een volgende workshop, omgezet worden en kan uzelf een nieuwe boeking inplannen via onze website.

 • Vanaf 7 dagen voor het event is wijzigen niet meer mogelijk. Een ‘no-show‘ geeft geen recht op terugbetaling of omboeking.

 • Bij extreme weersomstandigheden of overmacht, kan BBQatelier de workshop annuleren. U krijgt dan de keuze om een latere sessie te volgen of een terugbetaling te vragen.
 • Ook indien het minimum aantal inschrijvingen per sessie niet voldoende is, kan deze onder dezelfde voorwaarden afgelast worden. Wij informeren jullie dan ten laatste 4 dagen op voorhand.
 • Elke deelname aan een workshop is op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico van de consument. BBQatelier is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van en aan de consument zelf.
 • BBQatelier is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen of voor schade ontstaan doordat ondernemer is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Voedselallergieën of dergelijke moeten bij inschrijving gemeld worden en herhaald worden aan de lesgever bij aanvang van de workshop.
 • Wanneer er door ondeskundige / respectvol  handelen schade wordt toegebracht aan de materialen en /of toestellen van de workshops kan deze verhaald worden op de deelnemer. 

Safety first!

Wij dragen uw en onze veiligheid in een hoog vaandel. Daarom vragen wij u om rekening te houden met onderstaande aanwijzingen. 

 • Wij koken met toestellen waar een vlam aanwezig is daarom vragen wij om aangepaste kleding te dragen, loshangende mauwen of zeer brandbare stof is sterk af te raden. 
 • Tijdens de workshop maken wij gebruik van messen, deze blijven altijd op de tafel. 
 • Het dragen van de lederen schorten is verplicht. 
 • De toestellen en accessoires kunnen zeer warm worden gebruik daarom steeds handschoenen. 
 • Mocht een verantwoordelijke merken dat dit niet door iedereen gerespecteerd wordt, zelfs niet na een vriendelijk verzoek, heeft de organisator de plicht de desbetreffende deelnemer te vragen de workshop te verlaten.